Neo Brutalism - UI DESIGN TREND


עיצוב ממשק המשתמש הנאו-ברוטליזם הוא מגמה עיצובית פופולרית המתמקדת בפשטות, גסות וחומריוּת. הוא מושפע מארכיטקטורת הברוטליזם של אמצע המאה ה-20, המאופיינת בקווים נקיים, צורות גיאומטריות ובטון חשוף. עיצוב ממשק המשתמש הנאו-ברוטליזם משתמש באלמנטים דומים כדי ליצור ממשקים חזקים ומרשימים.

מאפיינים בולטים של עיצוב ממשק המשתמש הנאו-ברוטליזם:

עיצוב ממשק המשתמש הנאו-ברוטליזם אינו מתאים לכל פרויקט. הוא יכול להיות יעיל עבור פרויקטים שדורשים תחושה של כוח, דרמה או מינימליזם. עם זאת, חשוב לוודא שהעיצוב לא יהיה קשה מדי לעיניים או קשה לשימוש.

דוגמאות ליישומים של עיצוב ממשק המשתמש הנאו-ברוטליזם:

יתרונות:

חסרונות: